Bezorgen

Het is ook mogelijk om de planten bij u aan huis te bezorgen.

Bezorggebied en prijzen

Margraten Gratis
Maastricht€ 45,00
Heuvelland€ 45,00
Regio Sittard / Heerlen€ 50,00
Voerstreek € 50,00
Andere regio’s in overleg.

Leveringsvoorwaarden bij te bezorgen bestellingen

 • uw bestelling wordt aan de straatzijde afgeladen;
 • evt. kunnen zwaardere bomen met een steekwagen een aantal meter verplaatst worden, mits er geen trappen of overige obstakels op het pad zijn;
 • er wordt geen beplanting naar de achterzijde van de woning gedragen of bij de plantlocatie gelegd;
 • transport door uw woning en/of andere ruimten gaan uitsluitend na (tijdig) vooraf overleg en geheel voor uw eigen risico in geval van schade;
 • in geval van twijfel wordt vóór het afladen door de chauffeur telefonisch overleg gepleegd met de directie;
 • er kunnen geen bomen en dergelijke voor u geplant worden;
 • Boomkwekerij Jos Frijns & Zonen B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade, geleden door afwijkingen van bovenstaande.

Leveringsvoorwaarden bestelling

Wij leveren conform leveringsvoorwaarden H.B.N. (handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland). Volgens deze voorwaarden hoeven wij niet garant te staan voor het herleveren van niet uitgelopen bomen/planten. Een klacht is echter wel bespreekbaar bij ons. Onderstaand volgen een aantal voorwaarden die wij stellen bij niet uitgelopen bomen/planten.

Met garantie

Indien er sprake is van garantie, gelden de volgende voorwaarden:

 • klacht dient tijdig gemeld te zijn: vóór einde plantseizoen (= voor einde eerst volgende maand juni);
 • de klant dient in bezit te zijn van een leverbon en/of factuur die tevens voldaan is, hetzij contant of per bank;
 • de klacht wordt door ons beoordeeld en desnoods wordt er een afspraak gemaakt dat een deskundig persoon namens ons bedrijf de klacht komt bekijken;
 • er wordt nooit een grotere maat hergeleverd dan oorspronkelijk besteld en betaald is;
 • indien er door omstandigheden een kleinere maat hergeleverd dient te worden, volgt er een prijscompensatie in de vorm van een tegoedbon;
 • herlevering (inboet) vindt plaats in het juiste plantseizoen (eerst volgend najaar). Indien de klant eerdere herlevering wil en dit levering van een potgeteelde boom betekend, komt de meerprijs hiervan voor rekening van de klant;
 • er kunnen geen kosten die samenhangen met de herinplant verhaald worden op Jos Frijns & Zonen BV;
 • garantie is alleen mogelijk voor bomen/planten geleverd in het laatste plantseizoen.

Zonder garantie

Er is geen sprake van garantie indien:

 • het aanplanten niet correct is gebeurd, bijv. te diep geplant, toevoegen van mest in plantgat, etc.;
 • de betreffende boom/plant te nat staat. Dit kan aan de grond liggen of door te veel water geven;
 • de boom/plant niet of niet geheel uitloopt door vorstschade;
 • er niet in de juiste planttijd geplant is;
 • de aankoop een opruimingsactie betrof;
 • er andere oorzaken het gevolg van niet aanslaan zijn, waar Jos Frijns & Zonen BV geen invloed op heeft (bijv. verontreinigde grond, gewasbeschermingsmiddelen, honingzwam, etc).

Lees ook

[display-posts exclude_current="true" taxonomy="category" tax_term="current" wrapper="div"]