Leveringsvoorwaarden

Leverings- en garantievoorwaarden Wij leveren conform leveringsvoorwaarden H.B.N. (handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland). Deze voorwaarden zijn van toepassing voor onze zakelijke relaties. Volgens deze voorwaarden hoeven wij niet garant te staan voor het herleveren van niet uitgelopen bomen/planten. Een klacht is echter wel bespreekbaar bij ons. Garantievoorwaarden bij het niet uitlopen van bomen en […]

Leverings- en garantievoorwaarden

Wij leveren conform leveringsvoorwaarden H.B.N. (handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland). Deze voorwaarden zijn van toepassing voor onze zakelijke relaties.

Volgens deze voorwaarden hoeven wij niet garant te staan voor het herleveren van niet uitgelopen bomen/planten. Een klacht is echter wel bespreekbaar bij ons.

Garantievoorwaarden bij het niet uitlopen van bomen en planten

Onderstaand volgen een aantal voorwaarden die wij stellen bij niet uitgelopen bomen en planten.

Indien er sprake is van garantie, gelden de volgende voorwaarden:

 • klacht dient tijdig gemeld te zijn: bij voorkeur vóór einde plantseizoen (= voor einde eerstvolgende maand juni) i.v.m. een evt. toe te passen behandeling. Uiterlijke melding binnen 2 maanden na ontdekking gebrek;
 • de klant dient in bezit te zijn van een leverbon en/of factuur die tevens voldaan is, hetzij contant of per bank;
 • de klacht wordt door ons beoordeeld en desnoods wordt er een afspraak gemaakt dat een deskundig iemand namens ons bedrijf de klacht komt bekijken;
 • er wordt nooit een grotere maat hergeleverd dan oorspronkelijk besteld en betaald is;
 • indien er door omstandigheden een kleinere maat hergeleverd dient te worden, volgt er een prijscompensatie in de vorm van een tegoedbon;
 • herlevering (inboet) vindt plaats in het juiste plantseizoen (eerst volgend najaar). Indien de klant eerdere herlevering wil en dit levering van een potgeteelde boom betekent, komt de meerprijs hiervan voor rekening van de klant;
 • er kunnen geen kosten die samenhangen met de herinplant verhaald worden op Jos Frijns & Zonen BV;
 • garantie is alleen mogelijk voor bomen/planten geleverd in het laatste plantseizoen.

Er is geen sprake van garantie indien:

 • het aanplanten niet correct is gebeurd, bijv. te diep geplant, toevoegen van mest in plantgat, etc.;
 • de betreffende boom/plant te nat staat. Dit kan aan de grond liggen of door te veel water geven;
 • anti-worteldoek rondom de boom / plant gelegd is;
 • er geen, of een te kleine, boomspiegel rondom de boom aanwezig is;
 • de boom/plant niet of niet geheel uitloopt door vorstschade;
 • er niet in de juiste planttijd geplant is;

de aankoop een opruimingsactie betrof;

er andere oorzaken het gevolg van niet aanslaan zijn, waar Jos Frijns & Zonen BV geen invloed op heeft (bijv. verontreinigde grond, gewasbeschermingsmiddelen, honingzwam, etc).

Retourneren van planten

Bij het retourneren van te veel afgenomen planten, wordt 10% van de aankoopprijs minder terugbetaald, met een minimum van €10,-. Dit om de kosten voor de extra arbeid enigszins te compenseren. Hebben wij de planten extra voor u besteld, dan is retourneren helaas niet altijd meer mogelijk. Daarnaast dienen de geretourneerde planten in een goede conditie te verkeren (niet uitgedroogd, gebroken et cetera).

Lees ook

[display-posts exclude_current="true" taxonomy="category" tax_term="current" wrapper="div"]