Duurzame teelt

Duurzaam en milieubewust telen van (fruit)bomen is al jaren een belangrijk doel binnen onze bedrijfsvoering. Wat maakt onze kwekerij zo milieubewust? Een uitgebalanceerde bemesting; door het nemen van grondmonsters kunnen we gerichter bemesten en zijn minder meststoffen nodig dan wettelijk is toegestaan. Er wordt veel gebruik gemaakt van organische meststoffen zoals compost, rundermest en organische […]

Duurzaam en milieubewust telen van (fruit)bomen is al jaren een belangrijk doel binnen onze bedrijfsvoering.

Wat maakt onze kwekerij zo milieubewust?

 • Een uitgebalanceerde bemesting; door het nemen van grondmonsters kunnen we gerichter bemesten en zijn minder meststoffen nodig dan wettelijk is toegestaan.
 • Er wordt veel gebruik gemaakt van organische meststoffen zoals compost, rundermest en organische mestkorrels.
 • Na de teelt wordt een speciale groenbemester mix ingezaaid, ook op tijdelijk onbeteelde stukken staan mooie bloemenmengsels. Deze groenbemesters verbeteren de structuur van de grond, zodat planten beter kunnen wortelen, zorgen voor stikstofbinding in de grond en bloeien gedurende een lange tijd, wat allerlei nuttige bijen en insecten aantrekt.
 • Regenwater wordt opgevangen en gebruikt voor de beregening van de planten op het containerveld, dit water wordt gecirculeerd en weer opgevangen in 3 bassins.
 • Zonnecollectoren worden gebruikt voor de verwarming van water in de kantine.
 • Het landschap en de natuur rondom het bedrijf worden zorgvuldig beheerd. Wat doen we in de kwekerij aan natuurbeheer?
  • Plaatsen van nestkastjes voor o.a. Uilen, Valken en ruimte maken voor de boerenzwaluw
  • inzaaien van groenstroken met bloemenmengsels t.b.v. bijen
  • beheren van struwelen, houtwallen, poelen en graften ter bescherming van vogels, insecten en kleine zoogdieren
 • In de potgrond wordt gebruik gemaakt van veenvervangers, zodat minder veenvelden afgegraven hoeven te worden.
 • Afstrooien van de potten op het containerveld met Cantop-vezels, hierdoor groeit minder onkruid in de potten.

Minder chemische middelen

In de kwekerij worden 85% minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt dan 15 jaar geleden. Dit resultaat is o.a. behaald door:

 • Investeren in de opleiding van medewerkers.
 • Gedeeltelijk mechanische onkruidbestrijding.
 • Het inzetten van natuurlijke bestrijding door het gebruik van:
  • Roofmijten en lieveheerstbeestjes
  • Natuurlijke middelen zoals zwavel, knoflook en plantversterkers
 • Bewust te zoeken naar het juiste spuitmoment, rekening houdend met de temperatuur, neerslag en de ziektedruk op dat moment.
 • Het gebruiken van lagere doseringen gewasbeschermingsmiddelen dan toegestaan.
 • Het telen van resistente soorten fruitbomen.

Lees ook

[display-posts exclude_current="true" taxonomy="category" tax_term="current" wrapper="div"]